Integritetspolicy

Dina rättigheter och din integritet

Cheffle värnar om alla användares integritet och strävar efter att tillhandahålla en säker användarupplevelse. I den här Integritetspolicyn beskriver vi hur vi samlar in och använder data på webben.

Genom att använda den här webbplatsen eller det här programmet medger du att uppgifter om dig får samlas in, användas och överföras enligt beskrivningen i Integritetspolicyn.

Om du inte vill att några uppgifter om dig ska samlas in, användas eller överföras enligt beskrivningen i Integritetspolicyn kan du återkalla ditt medgivande. Om du vill återkalla ditt medgivande kontaktar du oss genom att klicka här. Om du återkallar ditt medgivande tas din konto- och profilinformation bort från vår webbplats. Information som samlas in via våra webbplatser och program lagras i Sverige.

Policyns räckvidd

Policyn gäller information som vi samlar in eller använder på webbplatser eller i program som ägs och kontrolleras av Cheffle. Vi länkar till andra webbplatser som vi inte har någon kontroll över. Cheffle ansvarar inte för andra webbplatsers policyer och rutiner för integritetsskydd. Du bör därför granska andra webbplatsers integritetspolicyer så att du förstår hur de samlar in, använder och delar med sig av dina personuppgifter.

Uppgifter som vi samlar in

Vi samlar in information om dig när du använder våra webbplatser och program. Vi samlar in information direkt från dig, till exempel dina kontaktuppgifter, ditt CV och din profilinformation. Vi tar emot och lagrar den här informationen när du anger den på vår webbplats, skickar in den till oss eller överlämnar den till oss på annat sätt.

Beroende på vilka tjänster du använder samlar vi till exempel in följande information:

 • Kreditkortsnummer och debiteringsinformation (för tjänster som kräver betalning)
 • Information som importeras av dig eller dina kontakter från externa program
 • Din etniska tillhörighet eller ditt kön, om du väljer att uppge det

Vi samlar också in information om dig automatiskt. Vi samlar automatiskt in information om hur du använder våra webbplatser och mobilappar, vilka områden på vår webbplats som du besöker samt information om din dator eller mobila enhet, inklusive IP-adress, enhets-ID, fysisk plats, webbläsare och typ av operativsystem och refererande URL. Den här informationen är nödvändig för att tillhandahålla personligt anpassat och platsbaserat innehåll samt för att analysera webbtrafik, felsöka problem, förhindra bedrägerier och förbättra våra tjänster. Vi kan kombinera den här informationen med information i ditt konto för att hjälpa till att förhindra bedrägerier.

Vi kan samla in information om dig från allmänt tillgängliga webbplatser. Vi kan använda den här informationen för att skapa en profil, även om du inte har ett konto hos oss, eller koppla det till en befintlig profil. Du har möjlighet att göra anspråk på insamlad information som rör dig och att ändra synlighetsinställningarna eller ta bort informationen. Vi kan dock inte garantera att vi senare inte kommer att samla in annan information från allmänt tillgängliga webbplatser som rör dig.

Vi kan få en bekräftelse när du öppnar ett e-postmeddelande från Cheffle om din dator stöder den typen av program.

Om du väljer att logga in via Facebook eller liknande webbplatser importerar vi den efterfrågade informationen från ditt konto och gör det till en del av din profil. Eftersom syftet med Cheffles webbplatser och program är att du ska kunna dela med dig av information om dig själv och att andra ska kunna hitta dig gör vi viss information om dig allmänt tillgänglig som standard. Sådan information kan alla till exempel komma åt på Internet, även användare utan konto, och den kan synas i ett allmänt sökmotorresultat. Du kan dock kontrollera hur synlig din information ska vara genom att hantera integritetsinställningarna. Du kan också begränsa informationen som ska vara tillgänglig för andra genom att ta bort uppgifter du inte vill ska synas eller genom att inte uppge sådan information alls.

När du publicerar uppgifter på en annan användares profil eller kommenterar en annan användares publicering kommer den informationen att styras av den andra användarens integritetsinställningar.

Så här använder vi informationen

Vi använder informationen som vi samlar in för att kunna tillhandahålla våra tjänster, svara dig, driva och förbättra våra webbplatser och program och möjliggöra en positiv användarupplevelse.

När du registrerar dig hos Cheffle, hanterar din profil, publicerar information eller gör ett aktivt val när olika valmöjligheter presenteras har du samtyckt till att vi enligt tillämplig lagstiftning får använda uppgifterna om dig i följande syften:

 • för att skapa en profil åt dig baserad på uppgifter som du har lämnat till oss, information som har samlats in eller importerats från andra webbplatser eller program eller information som vi har fått från utomstående parter, till exempel dina kontakter eller annonsörer
 • för att lägga till information som har samlats in från allmänt tillgängliga webbplatser till din profil
 • för att tillhandahålla personligt anpassat, riktat eller platsbaserat innehåll, personligt anpassade, riktade eller platsbaserade tjänster och personligt anpassad, riktad eller platsbaserad reklam från oss eller utomstående parter
 • för att låta dig kontakta andra användare eller bjuda in andra att gå med eller skapa ett konto
 • för att låta dig importera information om dig själv eller dina kontakter från andra webbplatser och program eller exportera dina uppgifter till andra webbplatser och program
 • för att genomföra köp
 • för att kontakta dig angående funktionsuppdateringar, informations- och tjänstrelaterad kommunikation, inklusive viktiga säkerhetsuppdateringar
 • för att tillhandahålla kompletterande kommunikation, information och kampanjer, till exempel nyhetsbrev och karriärrådgivning
 • för att informera dig om andra produkter eller tjänster som är tillgängliga från Cheffle eller dess koncernbolag
 • för att du ska kunna kontakta oss och för att vi ska kunna svara dig för att genomföra undersökningar, kampanjer och tävlingar och för att publicera resultaten från dessa
 • för att hjälpa dina vänner, kontakter och potentiella arbetsgivare att hitta din profil och få kontakt med dig
 • för att ge information om dig och ditt potentiella intresse av jobbannonser till arbetsgivarkunder;
 • för att visa riktade meddelanden från arbetsgivare utifrån innehållet i ditt CV eller din profil
 • för att tillhandahålla produkter och tjänster för arbetsgivarkunder för att fullborda rekryterings- och anställningsprocessen;
 • för att tillhandahålla produkter och tjänster som gör det möjligt för användare att skapa nätverk, publicera information på anslagstavlor och se och jämföra profiler
 • för att generera interna rapporter om användningen av våra webbplatser och program
 • för att tillhandahålla kunder rapporter om tendenser och trender på jobbmarknaden, inklusive tillgången på vissa talanger
 • för att du ska kunna dela jobb- och profilinformation med dina kontakter
 • för att ge sökmotorer åtkomst till allmänt tillgänglig information
 • för att identifiera, utreda och förhindra aktiviteter som kan bryta mot våra policyer eller vara olagliga
 • för att ge förslag och dra slutsatser om dig. Vi kan till exempel föreslå personer som du kanske känner eller ytterligare jobb, produkter eller tjänster som du kanske är intresserad av.

Vissa av våra produkter och tjänster, till exempel vår CV- och profildatabas, sökning i sociala medier och nätverkande, gör det möjligt för utomstående parter att se dina personuppgifter och kontakta dig. Profilinformation kan användas för nätverkande med andra communitymedlemmar eller vara synlig för alla som använder Cheffles webbplatser och program.

Uppgifter som du publicerar på publika delar av Cheffles webbplatser eller program eller gör synliga i CV- och profildatabasen kan andra runtom i världen komma åt, använda och lagra, inklusive personer i länder som eventuellt inte har lagstiftning som garanterar adekvat personuppgiftsskydd enligt samma definition som i ditt hemvistland. Även om Cheffle vidtar åtgärder för att skydda uppgifter om dig från obehörig tillgång eller olämplig användning kontrollerar inte Cheffle utomstående parter och ansvarar inte för utomstående parters användning av information som du ger oss. Därför ska du inte uppge känslig information, personlighetsprofiler eller annan information du inte vill ska bli allmänt tillgänglig på någon av Cheffles webbplatser eller i något av Cheffles program eller på en allmänt tillgänglig webbplats.

Våra tjänster innefattar visning av personligt anpassade produkter, innehåll och reklam med hänsyn till din yrkeserfarenhet och dina intressen på webben. Vi använder information som vi har om dig för att avgöra om du skulle kunna vara intresserad av utomstående parters erbjudanden, produkter eller tjänster. Vi visar riktade webbannonser. Dessa annonser är riktade utifrån information som vi samlar in om dig och information om dig som vi hämtar från utomstående parter.

Så här delar vi informationen

Vi tillhandahåller dig en plattform där du kan sprida information om dig själv för att ge dig optimala karriärmöjligheter. Uppgifter som samlas in kan delas inom Cheffle-koncernen på global nivå. Vi delar inte kontaktuppgifter med utomstående parter i direkt marknadsföringssyfte såvida inte du uttryckligen har samtyckt till att sådan information får lämnas ut. .

 1. Vi delar uppgifter om dig med utomstående parter som hjälper oss att erbjuda dig våra produkter och tjänster. Exempel på detta är värdar för våra webbservrar, inklusive CV-databaslagring, analys av information, tillhandahållande av marknadsassistans, behandling av kreditkortsbetalningar och tillhandahållande av kundtjänst. Dessa företag kommer efter behov att ha åtkomst till dina personuppgifter för att kunna utföra sitt uppdrag, men de får inte använda dessa data i något annat syfte. Vi fortsätter vara ansvariga för alla uppgifter som delas på detta sätt.
 2. Vi kan komma att lämna ut uppgifter till utomstående parter om du medger det. Till exempel:

(a) Om du gör ditt CV sökbart eller om vi samlar in information som du har gjort tillgänglig på en allmänt tillgänglig webbplats kommer alla parter som har tillgång till vår CV- eller profildatabas att komma åt din information.

(b) Om du väljer att ta emot information om erbjudanden, produkter eller tjänster från utomstående parter lämnar vi ut dina kontaktuppgifter till dessa parter så att de kan kontakta dig.

(c) Om du tidigare har valt att ta emot nyhetsbrev, kommersiella e-postmeddelanden eller annan kommunikation från Cheffle eller utomstående parter men därefter ångrat dig kan du avböja dessa e-postmeddelanden eller redigera din kontoprofil.

När du skickar in en ansökan om ett jobb, lämnar dina kontaktuppgifter för att du är intresserad av ett jobb eller svarar på ett meddelande från en arbetsgivare samtycker du till att din information överlämnas till denna arbetsgivare.

Vi delar även sammanställd information (bland annat platsdata) om besökare på Cheffles webbplatser och användare av Cheffles program med utomstående parter för att tillhandahålla dig webbannonser. Vi kan också sammanställa data som rör yrkeskvalifikationer, utbildning, ålder, erfarenhetsnivå och annan information som är relevant för jobbsökningen. Sammanställda data identifierar inte enskilda användare personligen och kan komma att vara tillgängliga för arbetsgivare, medsökande eller communitymedlemmar. Om vi skapar en webbplats under gemensamt varumärke med ett annat företag kommer information att behållas av båda företagen och omfattas av båda företagens integritetspolicyer som kommer att publiceras på den gemensamma webbplatsen.

 1. Information som vi har samlat in från andra webbplatser kan vi lämna ut till utomstående parter.
 2. Vi lämnar ut uppgifter i den mån vi enligt lag är skyldiga att göra så, eller om vi efter eget gottfinnande till följd av myndighetsbeslut eller i god tro – efter beaktande av ditt intresse av personlig integritet och andra faktorer – anser att sådan åtgärd är nödvändig för att: (a) iaktta rättsliga krav eller rättslig process, (b) skydda vår äganderätt eller våra närstående bolag, (c) förebygga brott eller skydda nationell säkerhet eller (d) skydda användares eller allmänhetens personliga säkerhet.
 3. Vi kan komma att lämna ut och överföra information till utomstående part som förvärvar någon av eller alla Cheffles affärsenheter, oavsett om detta görs genom fusion, sammanslagning eller förvärv av hela eller en väsentlig del av våra tillgångar. I den händelse Cheffle blir föremål för konkursförfarande kommer sådan information att överlåtas i en transaktion som godkänts av domstol. Du kommer att underrättas om försäljning av hela eller en väsentlig del av vår verksamhet till utomstående part genom e-post eller genom ett väl synligt meddelande på webbplatsen.

Viktigt om ditt CV

När du skapar eller publicerar ett CV lagrar vi det i vår CV- och profildatabas. Du kan bestämma statusen för ditt CV genom att ange om det ska vara synligt, begränsat eller privat. Ett synligt och begränsat CV kan ses av alla som har tillgång till vår CV- och profildatabas. Vi kan inte kontrollera hur och om CV som har visats eller hämtas av andra sparas, används eller skyddas med avseende på integritet.

Ett privat CV är inte synligt i vår CV- och profildatabas. Däremot kan information som vi hämtar om dig från en allmänt tillgänglig webbplats vara synlig. Du kan fortfarande använda ditt privata CV när du skickar in jobbansökningar på webben. Om du väljer att göra det överförs ditt CV till arbetsgivaren i fråga, som kan behålla en kopia av det eller distribuera det vidare till utomstående parter.

Vi försöker begränsa åtkomsten till vår CV- och profildatabas till legitima användare, men vi kan inte garantera att andra parter inte bereder sig åtkomst till databasen. Vi kan inte kontrollera hur utomstående parter som har tillgång till databasen använder CV:n. När ditt CV väl har lämnats ut kan inte Cheffle inhämta det från utomstående parter som har haft tillgång till det.

Du kan när som helst ta bort ditt CV eller din profil från vår databas. Om du inte har något konto hos oss kan vi begära mer uppgifter av dig så att vi kan lokalisera din profil och ta bort den. Alla som har sett ditt CV eller din profil kan dock ha behållit en kopia av det i sina egna arkiv eller databaser. Därför ska du inte uppge känslig information, personlighetsprofiler eller annan information i ditt CV eller din profil som du inte vill ska bli allmänt tillgänglig.

Om du lämnar uppgifter om en referensperson är det ditt ansvar att se till att referenspersonen är medveten om att du har skickat in hans eller hennes uppgifter och att referenspersonen har gett dig sitt skriftliga samtycke till att göra det.

CV eller profiler som du ger oss får inte innehålla några känsliga uppgifter om dig som rör (i) ditt etniska ursprung, (ii) din politiska uppfattning, (iii) din filosofiska eller religiösa övertygelse, (iv) ditt medlemskap i fackförening eller politiskt parti, (v) din fysiska eller psykiska hälsa eller dina biometriska uppgifter eller genetiska förhållanden, (vi) ditt missbruk eller sexualliv, (vii) om du har begått brott eller varit föremål för rättsliga åtgärder och därav följande straff, (viii) om du har gjort dig skyldig till olagligt eller förargelseväckande beteende och därav följande böter eller (ix) ditt personnummer. Om ditt CV eller din profil innehåller den här informationen accepterar du att den finns där på din egen risk. Vi kan inte kontrollera utomstående parters åtkomst till sådan information i vår databas.

Så här lagrar vi informationen

Att sköta din karriär är en livslång process. Därför behåller vi de uppgifter som vi har samlat in om dig för att din fortsatta användning av våra webbplatser ska bli mer effektiv, praktisk och betydelsefull tills du ändrar eller tar bort dina personuppgifter enligt nedan. Du kan när som helst få tillgång till, granska, korrigera, uppdatera, ändra eller ta bort ditt CV eller din profil. Logga in på ditt konto, gå till ditt CV eller din profil och gör de ändringar du vill. Om du inte har något konto ber vi dig kontakta oss.

Åtkomst till samt ändring, uppdatering eller radering av dina personuppgifter kan nekas eller begränsas av Cheffle om detta skulle kunna innebära intrång i någon annan persons rättigheter och/eller om tillämplig lag medger det. Om du vill ta bort din kontoinformation helt och hållet ber vi dig kontakta oss. Vi skickar ett e-postmeddelande till dig som bekräftar att dina personuppgifter har tagits bort (med undantag för en arkiverad kopia som inte är åtkomlig för dig eller för utomstående på Internet). Den arkiverade kopian behålls endast så länge det är nödvändigt i revisions- och registreringssyfte. Vi kommer även att behålla loggar och information som kan ha med din aktivitet på vår webbplats att göra.

Vi besvarar förfrågningar om att få tillgång till information utan onödigt dröjsmål från mottagandet och senast inom 30 dagar. Om vi skulle behöva längre handläggningstid för att ge dig åtkomst till dina uppgifter bekräftar vi inom 30 dagar att vi har fått din begäran och kompletterar sedan vårt svar omgående inom lagstadgad tidsperiod.

Om du inte loggar in på ditt konto eller interagerar med våra tjänster, inklusive fortsätter få e-postmeddelanden från oss, under en längre tid upphör ditt konto och schemaläggs för borttagning från vår webbplats.

Användardata om användare som inte har synts (sökt ett jobb, öppnat ett nyhetsbrev, loggat in eller redigerat sin profil) på dom senaste 24 månaderna kommer användarens angivna CV att raderas samt användardatan kommer att utgå efter ytterligare 6 månader.

Användardata om användare som sökt en tjänst kommer inte vara synlig för arbetsgivare efter 12 månader, om inte användaren markerats som intressant för senare.

Om ditt konto innehåller ett CV får du ett e-postmeddelande från oss innan vi tar bort ditt CV på det här sättet.

Säkerhet

Du ansvarar för att hålla ditt användarnamn och lösenord hemligt.

Cheffle vidtar lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig förlust, obehörig åtkomst och mot obehörig användning eller ändring eller obehörigt utlämnande. Internet är dock ett öppet system och vi kan inte garantera att obehöriga utomstående parter inte kommer att lyckas kringgå våra åtgärder eller använda dina personuppgifter för otillbörliga syften. Du bör vara medveten om att CV och profiler kan övervakas av din nuvarande arbetsgivare.

Barn

Cheffle är inte avsett för, och vi inhämtar inte medvetet information från, barn under 13 år.

Förändringar i integritetspolicyn

Om vi bestämmer oss för att göra betydande ändringar av innehållet i Integritetspolicyn kommer vi att vid behov kontakta dig via den e-postadress som du har uppgett i din profil. Vi kommer också att informera om dessa ändringar genom ett väl synligt meddelande på webbplatsen.

Cookies och webbannonser

Cookies: Cheffle använder cookies för att anpassa och maximera din upplevelse och tid ute på webben, inklusive för att spara användarinställningar, förbättra sökresultat och urval av annonser och spåra användartrender. En cookie är en textfil som lagras på din dator. I cookies lagras information som vi behöver för att vår webbplats ska fungera. De kan inte köra kod och innehåller inte virus. Vi är de enda som kan läsa våra cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av våra webbplatser. Vi använder följande typer av cookies:

 • Säkerhet: Med dessa cookies skapar vi säker åtkomst till ditt konto.
 • Inställningar: Med dessa cookies lagrar vi dina inställningar, till exempel val av språk och visning av jobbsökresultat.
 • Analys: Vi samlar in information om trafikCheffle så att vi kan identifiera populärt innehåll och potentiella problem.
 • Funktioner: Vi spårar vilka jobb du söker efter, tittar på och skickar in ansökningar om så att vi kan visa fler liknande jobb. Vi använder också cookies för att dela in vissa användare i testgrupper i syfte att testa nya funktioner.
 • Annonsering: Vi använder information om dig, som inte är personligt identifierbar, för att avgöra vilka annonser som ska visas för dig.

Vissa cookies finns kvar på din dator efter att du har lämnat vår webbplats. Säkerhetscookies finns kvar i 60 dagar efter ditt senaste besök. Enkätsvarscookies finns kvar i 90 dagar och Cheffle-cookies för annonser och webbplatsmeddelanden finns kvar i upp till två år.

Vi tillåter även andra företag att visa annonser för dig när du använder våra webbplatser och program. Eftersom din webbläsare måste begära sådana annonser från de andra företagens webbservrar kan dessa företag visa, redigera eller ange egna cookies, på samma sätt som om du hade begärt en webbsida från deras webbplats. Cheffle har ingen kontroll över, och ansvarar inte för, dessa externa annonsörers förehavanden. De data som lagras i dessa cookies är anonyma och informationen är inte länkad till personligt identifierbar information om dig utan ditt godkännande. Cookies som placeras av externa annonsservrar på din dator finns kvar efter att du har lämnat vår webbplats i upp till 20 år om du inte väljer att ta bort dem.

Cheffle använder även webb-beacons (benämns ibland pixels, genomskinliga GIF:ar eller åtgärdsetiketter) och JavaScript.

Sociala medier och innehållsdelning

Widgetar för sociala medier: Vår webbplats innehåller funktioner för sociala medier, som Facebooks Gilla-knapp, och widgetar, som Dela-knappen. De här funktionerna kan hämta information om din IP-adress och den sida på vår webbplats som du besöker samt skapa en cookie som behövs för att funktionen ska fungera på rätt sätt. Funktionerna för sociala medier finns antingen på en extern webbplats eller direkt på vår webbplats. Din användning av funktionerna omfattas av det företags integritetspolicy som tillhandahåller respektive funktion.

Referenser: Om du väljer att använda vår tjänst för att dela webbplatsinnehåll med en vän kommer du att behöva uppge din väns namn och e-postadress. Ett e-postmeddelande skickas då automatiskt till din vän med en inbjudan till vår webbplats. Cheffle sparar den här informationen temporärt endast i syfte att skicka det här e-postmeddelandet en gång.

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng